Walne zgromadzenie

Wydarzenia związane ze zgromadzeniami
18.06.2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data zwołania: 11.05.2018 r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 18.06.2018 r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pełnomocnictwo na Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika

Wszelkie pytania i sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres mailowy: wza@mlp.pl

18.04.2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25.06.2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data zwołania: 28.05.2015r.
Data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 25.06.2015r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Form of power of attorney
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLPG w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Wszelkie pytania i sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres mailowy: wza@mlp.pl

15.01.2014
Nadzywyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A.

Data zwołania: 13.12.2013r.
Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 15.01.2014r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Zarządu MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STATUT MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie (Projekt tekstu jednolitego)
Projekty Uchwał NZW
Pełnomocnictwo na NZW
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Życiorys pana Macieja Matusiaka – kandydatura na członka Rady Nadzorczej MLP Group S.A., której zamiar zgłoszenia wyraził jeden z akcjonariuszy.
Życiorys pana Jacka Tucharza – kandydatura na członka Rady Nadzorczej MLP Group S.A., której zamiar zgłoszenia wyraził jeden z akcjonariuszy.

Wszelkie pytania i sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres mailowy: wza@mlp.pl

Klienci

więcej