Zysk netto MLP Group w I kwartale wyniósł 113 mln zł, a wartość nieruchomości wzrosła do 2,14 mld zł

05.2020

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła 42,8 mln zł przychodów, natomiast zysk netto wyniósł 112,6 mln zł, co oznacza niemal dziewięciokrotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła do poziomu 1,05 mld zł, co koresponduje z wyceną nieruchomości inwestycyjnych brutto, która zwiększyła się przez trzy pierwsze miesiące 2020 roku o 12% do 2,14 mld zł.

więcej informacji >

powrót

Klienci

więcej