W 2 kwartale MLP Group osiągnęło 8 mln zł zysku netto

08.2020

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. W tym okresie Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 121 mln zł (+75% r./r.). Mając jednak na uwadze osiągnięty w pierwszym kwartale 2020 roku zysk netto w wysokości 113 mln zł, w drugim kwartale wynik powiększył się o 8 mln zł. Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wzrosła przez pierwszych sześć miesięcy br. o 12% do poziomu 1,05 mld zł, a wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się o 20% do 2,16 mld zł.

Więcej informacji >

powrót

Klienci

więcej