MLP Group zwiększyło przychody o 43%

11.2018

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku. W tym okresie Grupa osiągnęła 103,2 mln zł przychodów, 62,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 28,9 mln zł zysku netto. Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. wartość aktywów netto wzrosła o 3,6% do 752,5 mln zł. Priorytetem Zarządu MLP Group pozostaje dynamiczny rozwój w kraju oraz ekspansja na rynku niemieckim.

więcej informacji >

powrót

Klienci

więcej