MLP Group pozyskało 30 mln euro na nowe projekty

02.2020

MLP Group wyemitowało obligacje o łącznej wartości 30 mln euro. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup gruntów oraz realizację nowych projektów magazynowych w Polsce oraz za granicą. 26 lutego br. papiery dłużne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

więcej informacji >

powrót

Klienci

więcej