Dane finansowe

Aktualne dane naszej spółki

Aktywa netto MLP Group w 2017 r. wzrosły o 7,5%

 

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, na koniec grudnia 2017 r. posiadał wartość aktywów na poziomie 1,36 mld zł oraz aktywów netto (kapitałów własnych) na poziomie 726,7 mln zł, czyli o 7,5% wyższym niż rok wcześniej. Przez cały 2017 rok Grupa wypracowała 47,3 mln zł zysku netto. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły 100,3 mln zł.

W 2017 roku MLP Group zwiększyło powierzchnię wydaną najemcom o 141,5 tys. m2 do łącznie 432,4 tys. m2. Poziom pustostanów był na bardzo niskim poziomie poniżej 2%. Jednocześnie na koniec 2017 roku Grupa miała podpisane umowy najmu na łączną powierzchnię 501,6 tys. m2, czyli o 35% więcej niż na koniec 2016 roku. W trakcie budowy i w przygotowaniu było 72,4 tys. m2. MLP Group posiadało jednocześnie bank ziemi pozwalający na budowę kolejnych ponad 970 tys. m2.

 

Podstawowe wskaźniki finansowe (2017)

  • Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 47,1%
  • Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) 1,88
  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 46,5%
  • Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) 3,5%
  • Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) (zysk netto/kapitał własny) 6,5%

 

MLP Group podstawowe dane finansowe (mln zł)
W mln złotych 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody 92,1 102,8 102,1 101,0 100,3
Wynik z aktualizacji
nieruchomości inwestycyjnych
16,5 47,4 19,7 58,3 8,6
Koszt sprzedaży i ogólnego zarządu (39,9) (40,4) (42,9) (54,7) (52,5)
Wynik operacyjny 118,3 106,2 81,5 102,4 55,2
Wynik netto 56,6 54,8 74,6 66,4 47,3
Aktywa razem 1095,4 1234,4 1126,2 1178,0 1358,4
Zobowiązania długoterminowe 475,7 552,6 403,7 435,1 569,2
Zobowiązania krótkoterminowe 110,8 124,0 75,1 67,1 62,5
Kapitał własny 508,9 557,9 647,4 675,7 726,7
Kapitał zakładowy 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Liczba akcji (szt.) 18113255 18113255 18113255 18113255 18113255
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda (zł/akcje)
0 0 2,3 2,3 0

 

Plik XLS z danymi finansowymi (do pobrania)

Klienci

więcej