UWAGA! Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

07.2007

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że nazwa (firma) spółki „BEL PROPERTIES” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie uległa zmianie na MLP PRUSZKÓW I Sp. z o.o. Pozostałe dane dotyczące spółki nie uległy zmianie. Uprzejmie prosimy o odnotowanie ww. faktu w swoich dokumentach w celu prawidłowego oznaczenia naszej spółki jako kontrahenta.

powrót

Klienci

więcej