MLP Group S.A. poprawia wyniki

11.2013

O 9,2% do blisko 69 mln zł wzrosły przychody MLP Group S.A. w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej od stycznia do września 2013 r. wyniósł 55 mln zł, względem 25,9 mln zł rok wcześniej. Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik miał zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który w pierwszych trzech kwartałach br. wyniósł nieco ponad 29 mln zł.

powrót

Klienci

więcej